Od roku 2003 se zabývám inženýrskou činností ve výstavbě, stavebním poradenstvím a výkonem stavebních dozorů

Od roku 1995 jsem držitelem osvědčení o autorizaci číslo 15711 v oboru pozemní stavby.

Toto osvědčení mi umožňuje provádět samostatně funkci odborného vedení stavby

Předchozí praxe

2003 - 2008 stavbyvedoucí

1992 - 2000 jednatel a zodpovědný zástupce

firmy Konik a Pátek s. r. o.

1983 - 2000 vedoucí pozice ve firmě

Pozemní stavby Brno

1983 ukončení studia na VUT Brno fakultě stavební

- obor pozemní stavby